Årets satsingsområde: Se meg!

Eskoleia barnehage skal gi alle barn troen på seg selv og andre.

Vi ønsker at barna skal oppleve å bli sett. Vi skal sørge for at alle barn opplever voksne som tilpasser barnas individuelle utvikling, skaperglede, humor, glede, latter og læring. Kort sagt skal vi møte barna på deres premisser.

I tillegg til dette, ønsker vi å skape en trygg og åpen kommunikasjon med foreldre og foresatte. Et nært samarbeid er viktig for å kunne ha barnas beste i fokus.

Vi ønsker å være til støtte for foreldrene, og tilby råd og veiledning ved behov. Foreldresamtaler skal ta utgangspunkt i barnets utvikling og trivsel, samt ta hensyn til foreldrenes behov.

Vi ønsker å:

· Skape trygghet.

· Gi rom for tanker og følelser.

· Sørge for gode opplevelser som gir mestring og glede.

· Respektere barns uttrykksmåter.

· Hjelpe og støtte barna i deres totale utvikling.

· Gi barna kunnskap om egen kropp.

· Anerkjenne barna i forhold til deres egen opplevelsesverden.

· Gi barna mer medvirkning i hverdagen slik at de blir enda mer delaktige i innholdet i barnehagedagen sin.

· Være trygge og gode omsorgspersoner som barna kan ha tillit til.

· Være her og nå.

· Gi nærhet.

· Skape tillit.

· Være forutsigbare og sette klare og tydelige grenser for barna.

· Vise barna at vi har troen på dem og det de gjør.

· Gjøre læring gøy og være støttespillere slik at barna opplever mestring.