Eskoleia AS

Eskoleia AS har virksomheter innen flere områder. Vi bistår mennesker med begrensninger i valg av yrke over i arbeid, og har fokus på yrkesrelatert veiledning og utvikling av mennesker. Våre virksomhetsområder bidrar til faglig utvikling og vi er godkjent lærebedrift i 15 fag.

Eskoleia har tradisjoner tilbake til 1912 innen produksjon, og er kjent for å produsere oppbevaringsløsninger i stål. De første garderobeskapene ble produsert allerede på 1960-tallet. I dag tilbyr vi et bredt produktspekter innen oppbevaringsløsninger.

Virksomhetsområdene barnehage, personalutvikling, jobbfrukt, trafikkskole og produksjon gir et helhetlig og godt tilbud innen arbeidsinkludering.

Les mer om våre avdelinger her:

Eskoleia Stål   

Eskoleia Progresso AS

Eskoleia Trafikkskole

Eskoleia Barnehage

Vi leker, fantaserer og drar på eventyr – og opplever spenning og utfordringer i trygge omgivelser. Vi setter barnet i fokus og er stolte av vårt kreative miljø som preges av glede, humor og latter. Vi legger til rette slik at barna utvikler seg og bygger selvtillit gjennom å mestre og gjennom å få lov til å være seg selv. Et miljø hvor barna skal få bruke seg selv, bli sett og veiledet.

Mestring gir livsglede. Rundt mennesker med livsglede er det humor og latter.

Barn preget av livsglede viser dette ved å være spontane og nysgjerrige, utforskende og kreative. De griper dagen, viser følelser, trygghet og glede. De ser muligheter, viser entusiasme og utfolder seg fysisk gjennom lek.

Det er viktig for barna å ha gode voksne rundt seg. Vi voksne ønsker å være positive rollemodeller, som ser barnet og gir de positive tilbakemeldinger på hvem de er. Vi bryr oss, viser respekt, anerkjennelse, omsorg og nestekjærlighet.

Få å få dette til, så satser Eskoleia Barnehage på små barnegrupper, stor voksentetthet og et godt kvalifisert personale. Dette gjør at vi har plass og tid til å se og veilede barna på en positiv måte.