Årsplan og vedtekter

Årsplanen er ment som et informativt oppslagsverk for dere foreldre/foresatte, men er også er verktøy og et arbeidsdokument for barnehagens ansatte.

Årsplanen brukes aktivt som en grunnstein i vårt arbeid, både i forbindelse med planlegging og også når ting skal evalueres.