MyKID

All kommunikasjon med foreldre og foresatte utover den daglige og uformelle kontakten foregår over MyKID.
Vi informerer om planer for hver uke/måned og gir felles beskjeder samt informasjon til den enkelte foresatte. Informasjonen blir sent ut på e-post eller mobil.

Innføring av MyKID gjør hverdagen enklere for foreldre/foresatte da man med dette har all viktig informasjon samlet på ett sted.
På MyKID blir alle bilder som tas i løpet av barnehagedagen fortløpende lastet opp. Dette gir foreldre/foresatte en mulighet til å ha en tettere oppfølging og involvering av barnets hverdag.

(Foreldre/foresatte må gi barnehagen tillatelse før bilder av barnet blir lastet opp på MyKID).

Eskoleia barnehage er en av få barnehager i Kongsvinger kommune som bruker MyKID, og tilbakemeldingene er at foreldre/foresatte og de ansatte er meget godt fornøyd med dette verktøyet.