Velkommen til Eskoleia Barnehage

Vi setter barnet i fokus og er stolte av vårt kreative miljø som preges av glede, humor og latter

Mestring gir livsglede. Rundt mennesker med livsglede er det humor og latter.

Barn preget av livsglede viser dette ved å være spontane og nysgjerrige, utforskende og kreative. De griper dagen, viser følelser, trygghet og glede. De ser muligheter, viser entusiasme og utfolder seg fysisk gjennom lek.

Det er viktig for barna å ha gode voksne rundt seg. Vi voksne ønsker å være positive rollemodeller, som ser barnet og gir de positive tilbakemeldinger på hvem de er.

Vi bryr oss, viser respekt, anerkjennelse, omsorg og nestekjærlighet. Få å få dette til, så satser Eskoleia Barnehage på små barnegrupper, stor voksentetthet og et godt kvalifisert personale.

Dette gjør at vi har plass og tid til å se og veilede barna på en positiv måte.