Søk om plass

Eskoleia barnehage har fortløpende opptak hele året – så hos oss kan du søke om plass når som helst.

Det er ett hovedopptak per år og søknadsfristen for å være med på hovedopptaket er 1. mars hvert år. Barn som har fylt 1 år innen 30. november det året man søker barnehageplass for, er garantert plass i en av Kongsvinger kommunes kommunale eller private barnehager. Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager.

For søknadsskjema, klikk HER

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Nødvendig dokumentasjon ettersendes til:

Kongsvinger kommune, Servicetorget, Fjellgata 2, 2226 Kongsvinger.

Har du rett på reduksjon av barnehageavgift? Få mer informasjon HER.

 

Tilvenning i barnehagen

I utgangspunktet settes det av 3 dager til tilvenning i barnehagen for nye barn og foreldre. Vi understreker imidlertid at vi tilrettelegger for individuell tilvenning dersom det er behov for dette. Det viktigste er at både barn og foreldre føler seg trygge og godt ivaretatt når de starter i barnehagen hos oss. 

Fakta Eskoleia Barnehage

Avdelinger6
Antall ansatte18
Antall plasser81
Åpningstid06.45-17.00