“Det mest avgjørende for å velge barnehage var det å føle seg trygg på barnehagen, at man får god informasjon og kan lese om og gjøre seg kjent med barnehagen. En annen bonus var at det også tas inn barn, selv utenfor hovedopptaket. Det er viktig med trygge og omsorgsfulle voksne, og det møter man i Eskoleia barnehage!

Hovedårsaken til at jeg valgte Eskoleia for flere barn er fordi de voksne byr på seg selv, og gir så mye glede til barn og voksne. Barnehagestarten har vært en glede og det føles trygt å levere barnet sitt her.

Det som fungerer spesielt bra i barnehagen er kommunikasjon. Med app har man full oversikt over dagen til barnet, i tillegg til at man alltid får tilbakemeldinger når man henter. De er svært fleksible og er tilstede for barna.

Barna får være med på så utrolig mye kreativt! Barnehagen er utrolig flink til å få med barna på forskjellige aktiviteter, samt turer ut i skog, i nærområdet, og også inne. Barna får utfolde seg kreativt på sin måte i trygge rammer.”

Vennlig hilsen Linda Kristin Unumb